Kindertherapie

Er wordt kortdurend, doelgericht en individueel gewerkt middels verschillende methodieken:

  • Spel, spelbeelden en spelinterventies
  • Hypnose waarbij kind of ouders contact kunnen maken met hun onderbewuste waarbij eerder opgedane ervaringen geheeld mogen worden en nieuwe ervaringen hun zelfbeeld kunnen versterken
  • Methodieken gericht op sociale vaardigheden en emotie (-regulatie)
  • Methodieken gericht op zelfinzicht (voorlichting, eigenschappen, zelfvertrouwen)
  • Methodieken gericht op omgaan met pesten/ervaringen, faalangst, depressie
  • Lichaamsgerichte oefeningen en visualisaties
  • EMDR

Kinderen willen doorgaans niet zozeer weten wat de oorzaak is van hun probleem waar ze mee zitten. Zij trekken geen conclusies en proberen niet de oorzaak van hun probleem te verklaren. Wat de meeste kinderen doen is experimenteren met een verscheidenheid aan benaderingen en ze lossen hun problemen meestal op met vallen en opstaan.

Speltherapie sluit heel goed aan bij die manier, door op een logische en bij hen passende manier spelenderwijs uit te vinden wat werkt en wat niet werkt. Een speltherapeut zal daarbij zowel volgen (op de inhoud van het spel) als leiden (op t proces wat leidt tot de gewenste verandering).

De Speelboom richt zich op kortdurende behandeling, van 5 tot max. 25 sessies. Voor het slagen van een kindertherapie is een goede samenwerking met de ouders onontbeerlijk. Hiervoor worden aparte oudergesprekken met u gepland. Binnen de oudergesprekken kan er gewerkt worden met een Opvoedopstelling. Ouders kunnen ook d.m.v. Hypnotherapie hun persoonlijke vraagstuk in de opvoeding van hun kind onderzoeken.

background-beneden