Mijn praktijk

Er wordt kortdurend, doelgericht en individueel gewerkt middels verschillende methodieken:

  • spel, spelbeelden en spelinterventies
  • methodieken gericht op sociale vaardigheden en emotie (-regulatie)
  • methodieken gericht op zelfinzicht (voorlichting, eigenschappen,zelfvertrouwen)
  • methodieken gericht op omgaan met pesten/ervaringen, faalangst, depressie
  • lichaamsgerichte oefeningen en visualisaties/meditaties/mindfulness/hypnose
  • trainen oplossingsgerichte vaardigheden, oplossingsgerichte therapie (www.kidsskills.org)
  • hulpbronverhalen (verhalen op maat geschreven waarin op symbolische wijze iets kan worden uitgelegd, geleerd of geheeld kan worden en waarin de oplossing belicht wordt; het kind pikt de boodschap van het verhaal op en vertaalt dit naar zijn eigen situatie)

Kinderen willen doorgaans niet zozeer weten wat de oorzaak is van hun probleem waar ze mee zitten. Zij trekken geen conclusies en proberen niet de oorzaak van hun probleem te verklaren. Wat de meeste kinderen doen is experimenteren met een verscheidenheid aan benaderingen en ze lossen hun problemen meestal op met vallen en opstaan.

Speltherapie sluit heel goed aan bij die manier, door op een logische en bij hen passende manier spelenderwijs uit te vinden wat werkt en wat niet werkt. Een speltherapeut zal daarbij zowel volgen ( op de inhoud van het spel) als leiden (op t proces wat leidt tot de gewenste verandering).

De Speelboom richt zich op kortdurende behandeling, van 5 tot max. 15 sessies. Voor het slagen van een kindertherapie is een goede samenwerking met de ouders onontbeerlijk. Hiervoor worden aparte oudergesprekken met u gepland.

background-beneden