Regressie & Voorouderlijk werk

Pijn, angsten, verdriet en oude patronen vinden vaak hun oorsprong in je familiesysteem. Soms heb je namelijk te maken met thematiek die zo oud is, dat het familielijnen in meerdere generaties overstijgt. Onbewust werd (en wordt) deze pijn overgedragen aan de volgende generatie zowel via de genen als energetisch.

Zonder dat je je hiervan bewust bent kun je de angsten van je moeder met je meedragen. Of het verdriet van je oma, die in een onveilig gezin opgroeide. Of de pijnlijke ervaringen die je grootvader in de oorlog meemaakte.

Deze gebeurtenissen laten een imprint achter in je familiesysteem, die van generatie op generatie wordt overgedragen. Wanneer je bereidt bent oude pijnstukken en trauma’s vanuit de familielijn aan te gaan kijken kun je heling brengen bij jezelf en je voorouders.

Voorouderlijkwerk


We zijn allemaal verbonden met ons voorouders. Vaak weten we ongeveer wel wat er heeft afgespeeld in hun levens. Maar wat weten we écht over onze voorouders? Wat speelden er in hun levens, wat waren de wijsheden, de overtuigingen, de omstandigheden en de trauma’s die niet gehoord (geheeld) zijn. Wat is er verteld en vooral waar werd niet over gepraat en werd ‘verstopt’…uit angst, schaamte, schande, boosheid of verdriet.

Hoeveel je jezelf ook persoonlijk of spiritueel ontwikkelt, zonder het (h)erkennen van je voorouders en hun verhalen zal je vaak zoekende blijven

De verhalen van onze voorouders die er vaak niet mochten zijn, kunnen verhalen worden in onze eigen levens. Door de verhalen en alle emoties van onze voorouders er te mogen laten zijn kunnen wij onze eigen pijnen, verdriet en emoties vaak beter begrijpen. Ook hun wijsheid en kracht die zij hebben mag jij in jezelf voelen.

Als voorouderverhalen uitgesproken en doorvoeld worden, krijgt je eigen levensverhaal ook weer meer richting. Wat is niet van jou om in dit leven te dragen, wat is van je voorouders en mag je dus loslaten.

Ken je voorouders en leer jezelf beter kennen

Regressie & Voorouderlijk werk kan hierbij bewustwording creëren, waardoor er meer ruimte komt voor je om te leven naar wat voor jou het beste voelt, zonder de ‘lasten’ maar mét de wijsheden en kracht van je voorouders.
Zo kan je groeien en leven vanuit jouzelf

Regressie


Met regressie gaan we terug in jouw leven. (Vorige levens of het leven van je voorouders). Naar gebeurtenissen die voor jou veel invloed hebben gehad en waardoor je nog steeds flinke emoties kan ervaren. 

De eerste afspraak is een intake  waarin we kennis maken met elkaar. Daarnaast is het bedoeld om een goed beeld te krijgen van jouw vraagstuk, jouw doel van de therapie en om afspraken te maken over het traject. Iedere sessie (ca. 1,5 – 2 uur) start met een kort gesprek waarna de herbeleving plaats vindt. Je gaat terug (regressie) naar een moment waarin het probleem is ontstaan, zodat het alsnog verwerkt kan worden. Dat kan o.a. zijn in jouw jeugd, de periode rond de geboorte, de zwangerschapsperiode, een specifieke situatie uit het volwassen leven of in een periode voor dit leven.

Verder verkennen we in de intake ook het familiesysteem om te onderzoeken welke onverwerkte delen van de voorgaande generaties nog doorwerken. Waarmee we heling in de voorouderlijke lijn brengen en balans in de navolgende generaties, o.a. voor jou als cliënt.

In de sessies werken we met (een lichte) trance. Dit is een natuurlijke staat van zijn, die je kunt vergelijken met een diepe concentratie. Je blijft je bewust van waar je bent (bij mij in de praktijkruimte) en herbeleeft tegelijk op een heel natuurlijke wijze. Gedurende de sessie schakel je als vanzelf tussen beide bewustzijnslagen. Je bent hierdoor in staat vergeten en onbewuste delen van jezelf te verkennen die in de dagelijkse afstemming niet bereikbaar zijn. Ik begeleid je naar deze afstemming door middel van het mentale, emotionele of lichamelijke symptoom van je probleem.

Problemen die je in je dagelijkse leven belemmeren ontnemen je als het ware een deel van je autonomie. Het herstellen van die autonomie door deze vorm van therapie, begint al door gedurende de sessies je zowel bewust te zijn van de herbeleving, als van jouw aanwezigheid in de praktijk op hetzelfde moment.

Tijdens en na de therapie

Deze therapie activeert op een diepgaande manier het transformeren van jouw bewustzijn, oude patronen en belemmerende overtuigingen. Tussen de sessies zit enkele weken tijd, zodat de therapie op jouw tempo kan doorwerken. Tijdens de intake bespreken we wat je wilt bereiken en hier werken we gedurende iedere sessie naar toe.

Het aantal sessies is sterk afhankelijk van de problematiek en het gewenste resultaat. Iedereen is immers uniek en heeft een heel persoonlijke achtergrond en levenservaringen. Gemiddeld ervaren cliënten al verbetering na 2 tot 3 sessies.  Vooraf aan iedere sessie bespreken we hoe het gaat en wat de voorgaande sessie gebracht heeft.

Het huilen van de tranen van je voorouders

De sessies werken vaak nog lang door en brengen een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang. Als jij verandert, verandert jouw kijk op de wereld ook. Het kan zijn dat mensen anders op je reageren. Het is goed om te beseffen dat regressietherapie &  voorouderlijk werk procestherapie is en een proces op gang brengt, versnelt of verdiept. Het kost tijd, voor de één wat meer dan voor de ander, een nieuwe balans te ontwikkelen.

Numerologie ; Werken met de frequenties van je geboortenummers

Nummers hebben een unieke trilling. De nummers van jouw geboortedatum vormen een bijzonder pallet van frequenties, te lezen als je zielsfrequentie, je talent, je uitdaging, je levenspad en levensdoel. Samen vormt dit als het ware je Numerologische blauwdruk in jouw Levenswiel. Inzicht in deze nummers geeft begrip over hoe jouw levenswiel draait.

Binnen de voorouderlijk werk sessies maak ik gebruik van de Sjamanistische Levenswiel Numerologie. Deze vorm van numerologie is ontwikkeld door de Spaanse Numerologe Roser Sambeat (en opvolgend door Maarten Oversier).

background-beneden