Consultkosten

Sessie met uw kind: € 90,00
Intakegesprek: € 90,00
Oudergesprek: € 90,00
Observatie op school: € 90,00
Opvoedopstelling: € 90,00

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Reiskosten zullen belast worden met € 0,19 per kilometer excl. BTW.

Indien u een schriftelijk verslag wenst, zijn de kosten hiervoor € 40,00 excl. BTW.

Een sessie met uw kind duurt 45-60 minuten. Voor een oudergesprek neem ik ruim een uur de tijd. Een opvoedopstelling heeft anderhalf uur tijd nodig.

Indien gewenst neem ik tijdens en na afloop van de therapie contact op met de leerkracht van uw kind. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Na ieder consult ontvangt u een factuur per mail. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
De betaling dient rechtstreeks aan de praktijk te worden voldaan. Daarna kunt u uw factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, i.v.m. de vergoedingen.

Bij vergoeding via de gemeente, factureert de praktijk rechtstreeks aan de gemeente waar een contract mee is afgesloten, indien de zorg valt binnen Jeugd- en Opvoedhulp.
De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.

Klik hier voor de overige algemene voorwaarden van Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen.

background-beneden