Consultkosten

Behandeling kindertherapie / Oudergesprek: € 105,00
EMDR behandeling: € 105,00
Hypnotherapie € 105,00
Opvoedopstelling: € 105,00
Regressie & Voorouderlijk Werk Sessie (2 uur): € 200,00

Reiskosten zullen belast worden met € 0,21 per kilometer excl. BTW.

Indien u een schriftelijk verslag wenst, zijn de kosten hiervoor € 50,00

Een sessie met uw kind duurt 45-60 minuten. Voor een oudergesprek neem ik ruim een uur de tijd. Een opvoedopstelling heeft anderhalf uur tijd nodig. Een hypnotherapie  of EMDR behandeling bestrijkt een uur tot anderhalf uur.

Indien gewenst neem ik tijdens en na afloop van de therapie contact op met de leerkracht van uw kind. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Na ieder consult ontvangt u een factuur. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
De betaling dient rechtstreeks aan de praktijk te worden voldaan. Daarna kunt u uw factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, i.v.m. de vergoedingen.

Bij vergoeding via de gemeente, factureert de praktijk rechtstreeks aan de gemeente waar een contract mee is afgesloten, indien de zorg valt binnen de Jeugdwet;  Jeugd- en Opvoedhulp.
De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.

Bij vergoeding via uw zorgverzekeraar valt de zorg binnen het aanvullende pakket onder alternatieve geneeswijzen. Het is raadzaam altijd zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar. Kijk op www.vit-therapeuten.nl voor een overzicht van vergoedingen. Kindertherapie wordt vergoed onder behandelcode 24504. Hypnotherapie voor kind en volwassenen wordt vergoed onder behandelcode 24501.

Annuleren afspraak. Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd (telefonisch of per email). Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.

Klik hier voor de overige algemene voorwaarden en klachtenregeling van Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie.

background-beneden