Consultkosten

Sessie met uw kind: € 90,00
Intakegesprek: € 90,00
Oudergesprek: € 90,00
Hypnotherapie: € 90,00
Opvoedopstelling: € 90,00

Reiskosten zullen belast worden met € 0,19 per kilometer excl. BTW.

Indien u een schriftelijk verslag wenst, zijn de kosten hiervoor € 40,00

Een sessie met uw kind duurt 45-60 minuten. Voor een oudergesprek neem ik ruim een uur de tijd. Een opvoedopstelling heeft anderhalf uur tijd nodig. Een hypnotherapie sessie bestrijkt een uur tot anderhalf uur.

Indien gewenst neem ik tijdens en na afloop van de therapie contact op met de leerkracht van uw kind. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Na ieder consult ontvangt u een factuur. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
De betaling dient rechtstreeks aan de praktijk te worden voldaan. Daarna kunt u uw factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, i.v.m. de vergoedingen.

Bij vergoeding via de gemeente, factureert de praktijk rechtstreeks aan de gemeente waar een contract mee is afgesloten, indien de zorg valt binnen Jeugd- en Opvoedhulp.
De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.

Annuleren afspraak. Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd (telefonisch of per email). Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.

Klik hier voor de overige algemene voorwaarden en klachtenregeling van Susan Knipping Kindertherapie & Hypnotherapie.

background-beneden