Privacy verklaring

Susan Knipping Praktijk voor Kindertherapie & Opvoedopstellingen, gevestigd in Gezondheidscentrum t Duifje, aan de Oude Huissenseweg 4, 6834 GS Arnhem , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.despeelboomkindertherapie.nl
info@despeelboomkindertherapie.nl
Susan Knipping 06-20082615

Persoonsgegevens die wij verwerken
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om (digitale)producten en diensten bij je af te levere

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer. Met als reden eventuele wijzigingen van aangeschafte (digitale) producten/diensten te kunnen communiceren, nazenden van eventueel gewijzigde (digitale)producten/diensten en/of nieuws/berichtgeving te kunnen doorgeven. Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites van Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen gebruikt worden, om rapporten over de websites aan Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@despeelboomkindertherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@despeelboomkindertherapie.nl.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Susan Knipping Kindertherapie & Opvoedopstellingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

background-beneden