Methode Superpoeper

superpoeper

De methode Super Poeper is een systeemgerichte gedragtherapeutische aanpak voor kinderen en volwassenen met poepproblemen en onderliggende
of bijkomende problematiek en bij kinderen hun opvoeders.

Poepproblemen beïnvloeden de omstandigheden en kwaliteit van het dagelijkse leven van kind, volwassene, ouders/opvoeders en de omgeving. Poepproblemen ontstaan onbewust en onopzettelijk. Niemand wil met opzet in de shit zitten!

Poepproblemen kunnen zich ongemerkt en op verschillende manieren voordoen. De meest voorkomende problemen zijn verstopping(obstipatie), vieze broeken(fecale incontinentie) en luierpoepen. Verstopping is moeilijk te herkennen, zeker als dagelijks wordt gepoept. Een normaal poepgedrag kan drie keer per dag zijn, maar ook drie keer per week. Het gaat er vooral om of er last of pijn is bij het poepen. Belangrijk hierbij is om te weten of de poep groot, klein, hard of zacht is.

Enkele signalen van een poepprobleem:

 • Buikpijn
 • Pijn bij poepen
 • Poep er lastig of niet uit kunnen krijgen
 • Vieze broeken en plasongelukjes (broek of bed)
 • Niet willen, kunnen of durven poepen en dus poep ophouden en uitstellen

In de meeste gevallen is het nodig om te laxeren. Om beweging in de buik en in de opgeslagen hopen ontlasting te krijgen. Zelden is er sprake van een medische oorzaak bij poepproblemen en toch is laxeren dan een tijdlang nodig. Logisch dat de verzorgers van het kind of de volwassene dat vervelend vinden en hier moeite mee kunnen hebben!

Enkele voorbeelden welke een onderliggende of bijkomende rol kunnen spelen bij poepproblemen:

 • Moeite met stoppen met spelen/ werken
 • Angst om los te laten
 • Verandering, problemen thuis, op school, op het werk of in de omgeving
 • Bijwerking van medicijnen
 • Een vasthoudend en/ of een gevoelig karakter

Begeleiding kind en gezin m.b.t. zindelijkheidsproblemen / obstipatie training

Samen met de opvoeders van het kind kijken we waar het poepprobleem vandaan komt. Waar zitten welke knelpunten binnen de systemen rondom het kind/ de volwassene en hoe kunnen deze worden omgebogen tot helppunten. Bij medische vragen wordt altijd verwezen naar de huisarts of kinderarts.

Traject:

 • Een eerste gesprek, anamnese van de problematiek mét het hele gezin.
 • Drie speltherapie sessies met kind.
 • Drie ouderbegeleiding gesprekken met ouders.
 • Een evaluatie gesprek met ouders betreffende de begeleiding van t kind.
 • Indien nodig kan m.b.v. EMDR-Storytelling het kind worden geholpen bij een pijn- of angstervaring rond het poepen.

Na ons traject kijken we samen met ouders of de begeleiding voldoende is en /of wat er verder nodig is voor ouders óf kind. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen. Aanmelding kan telefonisch of via het antwoordformulier.

Deze begeleidingsvorm is ontstaan op vraag van het TIKA Team van de Poli Kindergeneeskunde Ziekenhuis Rijnstate Arnhem.  Via TOP voor kinderen kunnen kinderen na medische controle rondom zindelijkheidsproblematiek starten met behandeling binnen De Speelboom Kindertherapie.

Er wordt gewerkt met behulp van de methode Superpoeper. Ouders  worden bewuster van hun opvoedingsstijl, en krijgen handvaten hoe te reageren op hun kind met een poep-/plas probleem. Kinderen leren d.m.v. spel en psycho-educatie over de werking van hun lijf. We werken o.a. aan, motivatie, leren voelen, loslaten en eventuele angst om naar de wc te gaan.

background-beneden