Voor wie

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met emotionele- en / of gedragsproblemen kunnen bij De Speelboom terecht voor therapie op maat.

Kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren waarbij vertrouwen en veiligheid voorop staan. De therapie helpt u kind om zelf de problemen aan te pakken.

Door middel van kindertherapie, speltherapie i.c.m. hypnotherapie leren kinderen onder meer:

  • Verantwoordelijkheid nemenscateboard
  • Zichzelf accepteren en waarderen
  • Keuzes maken
  • Gevoelens uiten
  • Zelfbeheersing
  • Bewustwording
  • Gebruik maken van eigen hulpbronnen en creativiteit

Goed spelen is heel belangrijk voor kinderen. Spel stimuleert de ontwikkeling op vele gebieden en in spel kunnen kinderen hun emoties kwijt.

Spelstimulering helpt kinderen om goed te leren spelen en kan worden ingezet bij jonge kinderen en bij kinderen bij wie de ontwikkeling stagneert. Het oefenen van sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid kan het kind extra zelfvertrouwen geven in de omgang met andere kinderen.

Observatie, beeldvorming en speldiagnostiek kunnen een goede start zijn voor een passende behandeling. Begeleiding of therapie kan voor kinderen een goede behandelwijze zijn en eraan bijdragen dat kinderen (met hun ouders) weer op een goede weg verder kunnen met hun leven.

Een pad ontstaat door erop te lopen.

Lao Tse

background-beneden