Voor wie

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met emotionele- en / of gedragsproblemen kunnen bij De Speelboom terecht voor therapie op maat.

Kindertherapie is een laagdrempelige, kortdurende, speels-creatieve vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren waarbij vertrouwen en veiligheid voorop staan. De therapie helpt u kind om zelf de problemen aan te pakken.

Door middel van Speltherapie i.c.m. Hypnotherapie leren kinderen en jongeren onder meer:

  • Verantwoordelijkheid nemen
    scateboard
  • Zichzelf accepteren en waarderen
  • Keuzes maken
  • Gevoelens uiten
  • Ontspanning ervaren
  • Zelfbeheersing
  • Bewustwording
  • Gebruik maken van eigen hulpbronnen en creativiteit

Goed spelen is heel belangrijk voor kinderen. Spel stimuleert de ontwikkeling op vele gebieden en in spel kunnen kinderen hun emoties kwijt.

Spelstimulering helpt kinderen om goed te leren spelen en kan worden ingezet bij jonge kinderen en bij kinderen bij wie de ontwikkeling stagneert. Het oefenen van sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid kan het kind extra zelfvertrouwen geven in de omgang met andere kinderen.

Observatie, beeldvorming en speldiagnostiek kunnen een goede start zijn voor een passende behandeling. Begeleiding of therapie kan voor kinderen een goede behandelwijze zijn en eraan bijdragen dat kinderen (met hun ouders) weer op een goede weg verder kunnen met hun leven.

Ook voor ouders  zijn er soms thema’s of patronen vanuit hun eigen kindertijd welke in het belang van de huidige relatie met hun kind eerst gezien mogen worden. Met behulp van hypnose kan er op een bijzondere manier contact worden gemaakt met het onderbewuste van de ouder waardoor er ervaringen geheeld kunnen worden waardoor ook bij het kind bepaalde gedragingen kunnen veranderen. Het is van belang om hierbij ook het familiesysteem van onze (voor)ouders te mogen zien.

Ook (jong-) volwassenen kunnen terecht voor een behandeltraject waarbij m.b.v. gesprekken, Hypnotherapie en EMDR gewerkt kan worden aan behandeldoelen of het onderzoeken van patronen en persoonlijke levensthema’s. Vergoeding is dan mogelijk via het aanvullende pakket van uw zorgverzekering (zie Vergoedingen).

Je voorouders vergeten is een stroom zijn zonder bron, een boom zonder wortels.

Chinees spreekwoord

background-beneden