Hypnose bij kinderen

Hypnose is minder ongebruikelijk dan u denkt. Iedereen heeft namelijk wel eens iets ervaren wat op een trance toestand lijkt, zoals dagdromen waarbij je de wereld om je heen even vergeet. Iets soortgelijks kan je overkomen als je een spannend boek leest of een goede film ziet. Je kan er zo in opgaan, dat je de tijd totaal vergeet. Je hoort zelfs niet dat iemand tegen je praat. Of tijdens een lange autorit, waarbij je je nauwelijks kunt herinneren hoe je bent aangekomen op je eindbestemming. Dit zijn spontane ervaringen uit het dagelijks leven die vergelijkbaar zijn met hypnose.

Hypnose is een staat van veranderd, verhoogd bewustzijn, waarbij de buitenwereld naar de achtergrond verdwijnt. Vroeger werd gedacht dat hypnose een soort slaaptoestand was. Vandaar de naam, afgeleid van het Griekse woord hypnos, dat slaap betekent. Hersenfilmpjes laten echter zien dat er geen sprake is van slaap maar van een verhoogde activiteit in de hersenen. Tijdens hypnose kunnen therapeutische suggesties worden gegeven om een bepaald doel te bereiken. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke suggesties je wel of niet gebruikt. Je hebt de zaak zelf in de hand. Degene die de hypnose uitvoert, begeleidt alleen het proces. Tegenwoordig zeggen we daarom dat elke vorm van hypnose in feite zelfhypnose is.

Hypnose roept vaak associaties op van een toneel-hypnotiseur, die mensen spectaculaire dingen laat doen zonder dat ze daar controle over hebben, of zich het later kunnen herinneren. Hierdoor denken mensen dat ze in hypnose hun “wil” verliezen. Dit is onjuist.
Een therapeut laat een cliënt niets tegen zijn of haar eigen wil doen. De cliënt is zich tijdens de trance wel degelijk bewust van wat er gebeurt en kan de suggesties van de therapeut in trance gebruiken om zich beter te voelen.
Bij medische hypnose (hypnotherapie) brengt een therapeut je in een ontspannen trance en geeft je hierbij allemaal suggesties gericht op de aanpak van het medische probleem. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke suggesties je wel of niet gebruikt. Je hebt de zaak zelf in de hand. Degene die de hypnose uitvoert, begeleidt alleen het proces.

Hypnose bij kinderen
Van nature zijn kinderen gewend om heen en weer te schakelen tussen realiteit en verbeelding. Ze hebben een levendige fantasie en creatieve verbeelding. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep: zij zijn het meest gevoelig voor therapeutische suggesties. Behandelingen kunnen daardoor korter duren dan bij volwassenen.
Kinderen vinden hypnose plezierig. Naast verbetering van de medische klacht worden zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole worden er meestal door verhoogd. Hypnose is een dankbare hulptechniek bij zowel medische als de psychotherapeutische behandeling van kinderen en adolescenten.

Bij welke klachten kan hypnose worden ingezet
Hypnose kan bij kinderen voor zeer veel klachten worden gebruikt. De meest bekende zijn acute en chronische pijn. Onderzoek heeft laten zien dat hypnose zeer goed werkt bij acute pijn, zoals bijvoorbeeld als kinderen geprikt moeten worden. Om die reden wordt het steeds vaker toegepast op kinderafdelingen in ziekenhuizen en bij tandartsen.
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat hypnose ook heel goed werkt bij chronische onbegrepen buikpijn en prikkelbare darm syndroom.

Een aantal klachten waarbij hypnose o.a. kan worden toegepast

  • Functionele klachten, waarbij lichamelijke aandoeningen zijn uitgesloten, zoals buikpijn, hoofdpijn en/of hyperventilatie
  • Angst, bijvoorbeeld voor duiken door het ‘gat’, voor examen, insecten enz.
  • Pijn zowel acute pijn (bloed prikken, tandarts, enz.) als chronische pijn
  • Aandoeningen die onvoldoende reageren op standaard medische behandeling zoals bedplassen, broekpoepen, astma, eczeem en allergiekind-zwembad-hypnose
  • Misselijkheid en spugen
  • Concentratie problemen
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
  • Overgewicht (i.s.m. diëtiste)
  • Slaapstoornissen
  • Tics

Medische hypnose of thuisbehandeling
Het is mogelijk om binnen mijn praktijk voor Kindertherapie te ervaren wat hypnose kan doen voor uw kind. Het is mogelijk om te leren hoe het kind thuis met behulp van oefeningen, door middel van zelfhypnose aan de slag kan gaan. Het is belangrijk dat ouders weten wat de therapie inhoudt. Na aanmelding worden er meestal 5 afspraken gemaakt, waarbij beide ouders wordt gevraagd aanwezig te zijn bij het eerste consult. Tijdens het eerste consult zal uitgebreid uitleg worden gegeven, bij het leren van de zelfhypnose blijft de ouder in de wachtruimte. De therapie is erop gericht om het kind zelf de vaardigheden te leren.

Medische hypnose
Bij de behandeling van een kind met een medisch probleem, zal ik het kind  diverse oefeningen aanreiken,  om  ontspanning te bevorderen. Die ontspanning kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar vooral kinderen heel goed in zijn!  Ik  zal dan samen met het kind allerlei verbeeldingsoefeningen doen, zoals een verbeelding van de buik wanneer er buikpijn is en een buik waar géén buikpijn meer is. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen aangeleerd . Het kind is hierbij niet onder de invloed van de therapeut, maar heeft zelf de volledige controle. Gemiddeld komen kinderen voor 4 tot 8 consulten.

Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, wordt het kind aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. Mijn ervaring is dat de kinderen dat in het algemeen met veel plezier doen, omdat ze het meestal leuke oefeningen vinden. Bij medische problematiek worden kinderen verwezen naar een (kinder)arts.

Via de Stichting hypnose voor kinderen www.hypnosevoorkinderen.nl  is er een CD of  MP3 bestand te bestellen met hypnose oefeningen, gericht tegen chronische buikpijn. Het betreft ook hier ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en verbeeldingsoefeningen voor thuisbehandeling.

De kinderen en jongeren worden begeleid volgens een protocol dat is ontwikkeld door kinderarts Dr. Arine Vlieger en psychosociaal verpleegkundige Carla Frankenhuis. Zij hebben samen met Prof. Dr. Marc Benninga (kindergastro-enteroloog) vanuit het Amsterdam Medisch Centrum en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose met het prikkelbaar darm syndroom en onbegrepen buikpijnklachten. Hierbij kreeg de helft van ruim 50 kinderen gedurende 3 maanden 6 hypnotherapiesessies. De andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts. Na de therapie bleven de kinderen en jongeren de geleerde ontspanningstechnieken toepassen. 85% van de kinderen in de hypnosegroep waren één jaar na afloop van de therapie pijnvrij, versus 25% van de kinderen in de groep van de kinderarts. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Gastroenterology (nr. 2007; 133:xxx)

background-beneden