Hypnotherapie

Tijdens de therapie kan er gekozen worden om gebruik te maken van hypnose, zodat onbewuste lichamelijk en geestelijke processen doelbewust worden beïnvloed. Veel klachten zijn het gevolg van automatisch onbewust aangeleerd gedrag of aangeleerde reacties. Met een bewuste benadering (erover praten) zijn die automatische reacties niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het bewuste spreekt als het ware een andere taal als het onbewuste. Als je bijvoorbeeld angstig of onzeker bent, dan wéét je wel dat die angst en onzekerheid nergens op slaan. Maar hoe vaak je dat ook tegen jezelf zegt, van binnen voelt het anders, en daardoor blijf je er toch mee rondlopen.

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van hypnose om klachten en problemen aan te pakken en op te lossen. Hypnose is een vorm van concentratie, die ook wel trance wordt genoemd. Trance is een normaal verschijnsel dat je zonder twijfel uit eigen ervaring kent. Je bent bijvoorbeeld verdiept in een mooi boek, je gaat helemaal op in een spannende film, je bent aan het dagdromen of je ontdekt in de auto of in de trein dat je plotseling een heel stuk verder bent dan je dacht.

Dit zijn alledaagse gevallen van trance. Je bent zo geconcentreerd dat je je nauwelijks meer bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Wees gerust: je onbewuste zorgt tijdens zo’n trance uitstekend voor je veiligheid.
Bij hypnose roepen we een trance op om je te concentreren op jouw innerlijk. Door de trance kan je lichaam zich helemaal ontspannen en ben je tegelijkertijd uiterst geconcentreerd en vrij van hinderlijke gedachten.
Hierdoor kun je je volledig concentreren op jezelf om te voelen wat er werkelijk speelt.
Je vindt snel manieren om jouw functioneren te verbeteren. Je zult verbaasd zijn over hoe groot de kracht van jouw onbewust ingezette verandering is.

Hypnose bij kinderen
Van nature zijn kinderen gewend om heen en weer te schakelen tussen realiteit en verbeelding. Ze hebben een levendige fantasie en creatieve verbeelding. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep: zij zijn het meest gevoelig voor therapeutische suggesties. Behandelingen kunnen daardoor korter duren dan bij volwassenen.
Kinderen vinden hypnose plezierig. Naast verbetering van de medische klacht worden zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole worden er meestal door verhoogd. Hypnose is een dankbare hulptechniek bij zowel medische als de psychotherapeutische behandeling van kinderen en adolescenten.

Bij welke klachten kan hypnose worden ingezet
Hypnose kan bij kinderen voor zeer veel klachten worden gebruikt. De meest bekende zijn acute en chronische pijn. Onderzoek heeft laten zien dat hypnose zeer goed werkt bij acute pijn, zoals bijvoorbeeld als kinderen geprikt moeten worden. Om die reden wordt het steeds vaker toegepast op kinderafdelingen in ziekenhuizen en bij tandartsen.
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat hypnose ook heel goed werkt bij chronische onbegrepen buikpijn en prikkelbare darm syndroom.

Een aantal klachten waarbij hypnose o.a. kan worden toegepast

 • Functionele klachten, waarbij lichamelijke aandoeningen zijn uitgesloten, zoals buikpijn, hoofdpijn en/of hyperventilatie
 • Angst, bijvoorbeeld voor duiken door het ‘gat’, voor examen, insecten enz.
 • Pijn zowel acute pijn (bloed prikken, tandarts, enz.) als chronische pijn
 • Aandoeningen die onvoldoende reageren op standaard medische behandeling zoals bedplassen, broekpoepen, astma, eczeem en allergiekind-zwembad-hypnose
 • Misselijkheid en spugen
 • Concentratie problemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst
 • Overgewicht (i.s.m. diëtiste)
 • Slaapstoornissen
 • Tics
 • Traumaverwerking
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende Lichamelijk verklaarbare Klachten)
 • Hoofdpijn
 • Stress

Medische hypnose of thuisbehandeling
Het is mogelijk om binnen mijn praktijk voor Kindertherapie te ervaren wat hypnose kan doen voor uw kind. Het is mogelijk om te leren hoe het kind thuis met behulp van oefeningen, door middel van zelfhypnose aan de slag kan gaan. Het is belangrijk dat ouders weten wat de therapie inhoudt. Na aanmelding worden er meestal 5 afspraken gemaakt, waarbij beide ouders wordt gevraagd aanwezig te zijn bij het eerste consult. Tijdens het eerste consult zal uitgebreid uitleg worden gegeven, bij het leren van de zelfhypnose blijft de ouder in de wachtruimte. De therapie is erop gericht om het kind zelf de vaardigheden te leren.

Medische hypnose
Bij de behandeling van een kind met een medisch probleem, zal ik het kind  diverse oefeningen aanreiken,  om  ontspanning te bevorderen. Die ontspanning kan het beste worden vergeleken met dagdromen; iets waar vooral kinderen heel goed in zijn!  Ik  zal dan samen met het kind allerlei verbeeldingsoefeningen doen, zoals een verbeelding van de buik wanneer er buikpijn is en een buik waar géén buikpijn meer is. Ook worden er diverse ademhalingsoefeningen aangeleerd . Het kind is hierbij niet onder de invloed van de therapeut, maar heeft zelf de volledige controle. Gemiddeld komen kinderen voor 4 tot 8 consulten.

Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, wordt het kind aangespoord de oefeningen ook dagelijks thuis te doen. Mijn ervaring is dat de kinderen dat in het algemeen met veel plezier doen, omdat ze het meestal leuke oefeningen vinden. Bij medische problematiek worden kinderen verwezen naar een (kinder)arts.

Via de Stichting hypnose voor kinderen www.hypnosevoorkinderen.nl  is er een CD of  MP3 bestand te bestellen met hypnose oefeningen, gericht tegen chronische buikpijn. Het betreft ook hier ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en verbeeldingsoefeningen voor thuisbehandeling.

De kinderen en jongeren worden begeleid volgens een protocol dat is ontwikkeld door kinderarts Dr. Arine Vlieger en psychosociaal verpleegkundige Carla Frankenhuis. Zij hebben samen met Prof. Dr. Marc Benninga (kindergastro-enteroloog) vanuit het Amsterdam Medisch Centrum en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose met het prikkelbaar darm syndroom en onbegrepen buikpijnklachten. Hierbij kreeg de helft van ruim 50 kinderen gedurende 3 maanden 6 hypnotherapiesessies. De andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts. Na de therapie bleven de kinderen en jongeren de geleerde ontspanningstechnieken toepassen. 85% van de kinderen in de hypnosegroep waren één jaar na afloop van de therapie pijnvrij, versus 25% van de kinderen in de groep van de kinderarts. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Gastroenterology (nr. 2007; 133:xxx)

background-beneden