Mijn werkwijze

De therapie start met een intakegesprek met beide ouders en, afhankelijk van de leeftijd, met of zonder het kind.

Tijdens de eerste vijf sessies onderzoek ik de klacht die uw kind ervaart en de mogelijkheden die het kind heeft om met de klacht om te gaan. Na vijf sessies met uw kind vindt een oudergesprek plaats waarin de diagnose en het behandelplan wordt besproken.

In de praktijk zoek ik samen met het kind naar de juiste vorm van communicatie en sluit ik d.m.v. onder andere  (rollen)spel aan bij de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs laat ik het kind ervaren wat er aan de hand is, ik benoem wat er in het spel naar voren komt en ondersteun het kind in het vinden van passende oplossingen.

Kinderen kunnen kiezen uit verschillende spelvormen als; fantasiespel, creatieve werkvormen, tekenen, bouwen, playmobil, spelen met auto’s of het keukentje, zwaardvechten, boksen, gezelschapsspelletjes  en nog veel meer. We spelen ook vaak met  zand, water of klei (sensopatisch materiaal).

Binnen de therapie maak ik gebruik van hypnose waarbij het kind contact leert te maken met zijn onderbewuste en zijn gevoelswereld. Een kind kan zo leren ervaren wat hij zelf kan toepassen om zichzelf fijner te laten voelen in zijn lijf, zodat hij weer de controle kan ervaren over zijn gevoel en zijn leven.

Natuurlijk kan een kind er ook voor kiezen om alleen te willen praten! Tevens is er de mogelijkheid om buiten in de natuur de therapie te laten plaatsvinden. Vanuit mijn praktijkruimte lopen we zo via het fietsersdijkje de uiterwaarden in richting de Rijn.

  

In de regel vinden er vijf sessies plaats die gevolgd worden door een oudergesprek. Afhankelijk van de verbetering wordt een vervolg, wederom voor vijf sessies met u afgesproken.

Bij opvoedvraagstukken, en hulpvragen vanuit ouders welke meer tijd en aandacht nodig hebben worden meerdere oudergesprekken ingepland. In de oudergesprekken gaat het vaak over het anders leren communiceren tussen ouders en hun kind. We kunnen kijken waar bepaald gedrag van het kind vandaan komt. Ouders leren bijvoorbeeld duidelijker hun grenzen aan te geven.
Ook kan d.m.v. een opvoedopstelling, vanuit een vraag van ouders, meer inzicht worden verkregen over de patronen binnen het gezin. Daarnaast kan met behulp van hypnotherapie of een voorouderlijk werk sessie de ouder in een aparte ouder-sessie, aandacht geven aan zijn/haar eigen innerlijke (gekwetste) kind, om zo duidelijkheid te verkrijgen over wat er wordt overgedragen in de huidige relatie met hun kind.

background-beneden