ADHD tien principes

Tien principes voor het opvoeden van een kind met ADHD:
 1. Geef meer directe feedback, en laat meteen merken wat de consequenties zijn van zijn gedrag.
 2. Geef uw kind geregeld feedback. Geef uw kind complimentjes of een beloning als hij iets goed doet. Zeg ook duidelijk als er iets fout gaat en leg uit waarom u dat vindt.
 3. Zorg voor consequenties die een grotere invloed hebben.
 4. Probeer meer te prijzen en te belonen dan te straffen. Straffen alleen helpt niet om gedrag te veranderen. Geef duidelijke beloningen, bijvoorbeeld iets lekkers, punten, iets voor zijn verzameling, een speelgoedje etc.
 5. Streef ernaar consequent te zijn. Reageer altijd en overal het zelfde op het gedrag van uw kind.
 6. Geen woorden, maar daden. Lange preken hebben weinig zin.
 7. Bereid u voor op probleemsituaties. Bespreek van tevoren aan welke (twee of drie) regels het kind zich moet houden (blijf bij me, doe wat ik zeg) en welke beloning het krijgt (een ijsje op de terugweg). Houd u aan de gemaakte afspraken.
 8. Denk eraan dat uw kind een “handicap” heeft.
 9. Trek de problemen of de stoornis van uw kind niet persoonlijk aan. Denk niet dat u een slechte opvoeder bent als uw kind niet doet wat u graag wilt.
 10. Oefen vergevingsgezindheid. Richt u op wat wel goed gaat en sta niet te lang stil bij de dingen die fout zijn gegaan. Wees ook vergevingsgezind ten opzichte van de fouten die u zelf hebt gemaakt.
Kenmerken van ADHD
 • Problemen met uitstel van beloning
 • Moeite met impuls beheersing
 • Komen gemakzuchtig over, zij spannen zich zo min mogelijk in en besteden zo min mogelijk tijd aan de uitvoering van saaie of onplezierige taken.
 • Impulsief denken.
 • Te veel risico’s; de impulsiviteit die voorkomt bij ADHD kan ook tot uiting komen in het nemen van grotere risico’s.
 • Problemen met beheren van geld; zij overwegen niet welke consequenties hun aankoop heeft op hun budget.
 • ADHD kinderen zijn hyperactief; beweeglijk, altijd in de weer, kunnen niet stil zitten.
 • ADHD kinderen zijn hyperresponsief; probleem met het remmen van gedrag. Moeite met het opvolgen van instructies; impulsief en praten niet in zichzelf om zich te helpen beheersen.
 • Moeite met concentreren.
 • Onregelmatig patroon van werken; ADHD kinderen worden veel meer door het moment beïnvloed dan door een vooropgezette regel of plan. Het werk is daardoor heel wisselend, afhankelijk van de altijd wijzigende omstandigheden van de dag.
Feiten scheiden van gevoelens

Omdat wij in staat zijn onze reactie op prikkels van buitenaf te remmen en te wachten, krijgen onze hersenen de tijd om binnenkomende informatie in tweeën te delen: de persoonlijke betekenis van de gebeurtenis (onze gevoelens en emotionele reacties) tegenover de informatie of inhoud ervan (wat wordt er letterlijk gezegd).

Het besef van verleden en toekomst

ADHD kinderen hebben moeite om de gebeurtenis of informatie die hun hersenen via het korte termijn geheugen binnenkomt vast te houden. Het kunnen vasthouden geeft ons de mogelijkheid om over de gebeurtenis na te denken, zorgvuldig te bestuderen en te vergelijken met de herinnering die hebben aan ervaringen uit het verleden. Dit terug grijpen naar het verleden helpt ons bij het begrijpen van dat moment en hoe te reageren.

In jezelf praten: de stem van onze gedachten en beheersing

Kinderen praten in zichzelf met de “ stem van hun gedachten” en wel zo dat niemand merkt dat zij in zichzelf praten. Dit wordt geïnternaliseerde taal genoemd. Informatie in stukjes delen en nieuwe combinaties maken. Dit zijn twee vaardigheden die verband houden met geïnternaliseerd taalgebruik. Kinderen met ADHD maken weinig gebruik van geïnternaliseerde taal. Zij kunnen hierin gestimuleerd worden door hen hardop te laten zeggen wat ze gaan doen om zo dingen beter te leren onthouden.

Kinderen met ADHD hebben vooral veel duidelijkheid nodig.

Zij hebben baat bij regels en een duidelijke structuur, waarbij een directe reactie volgt op hun gedrag. Het is belangrijk dat ouders op een lijn staan, en op een eenduidige consequente manier naar hun kind handelen. Het werken met een beloningssysteem of dagritme kaartjes kan hulpmiddel zijn in de aanpak.

background-beneden