KIES

 Kinderen in echtscheidingssituatie

Dat een echtscheiding niets bijzonders meer is in de huidige samenleving zegt niets over hoe het is voor het kind om een scheiding van ouders mee te maken. Voor hen is het wel erg bijzonder en vaak enorm ingrijpend. De scheiding van ouders laat altijd sporen na en kinderen worden over het algemeen niet of weinig begeleid bij alles wat zij door de scheiding meemaken. Al langer is bekend dat scheiding voor veel kinderen schuldgevoelens en daarmee depressieve gevoelens kan opleveren. Sommige kinderen krijgen verlatingsangst. Sommige kinderen sluiten zich af van hun gevoelswereld en gaan ogenschijnlijk heel nuchter om met de scheiding en leven “gewoon” verder. Andere kinderen maken zich zorgen om hun ouders. Soms is de situatie zo uit z’n verband geraakt dat kinderen de ouder-rol overnemen (parentificatie). Soms is er geen goed contact meer tussen ouder en kind in de nieuwe situatie, is de relatie verstoord door miscommunicatie, verschuiven de rollen binnen het gezin of wordt het contact verstoord door een zgn. vechtscheiding waarin het kind verkeert. Scheiding kan zelfs voor kinderen die het goed naar hun zin hebben op school toch effect hebben op hun (werk)houding, prestaties en gedrag. Kinderen nemen hun problemen mee naar school.

KIES-training voor kinderen in een echtscheidingssituatie.

De KIES- training is een spel- en praatprogramma voor kinderen die te maken hebben (gehad) met de echtscheiding van hun ouders. De training is geschikt voor jongens en meisjes van ongeveer 8 tot 12 jaar. In de groep wordt, afgestemd op de situaties van de kinderen, ingegaan op het gezin, de periode vóór en na de scheiding, en de scheiding zelf. Ook ervaringen die kinderen kunnen hebben in een nieuw samengesteld gezin komen aan bod. Het doel van de training is om kinderen te helpen bij het begrijpen en verwerken van de scheiding, en het leven in een eenoudergezin en/of in het nieuw samengesteld gezin.

Traject

De training bestaat uit tien contacten: een intakegesprek met ouders en kind,acht groepsbijeenkomsten van 1 uur, en een afsluiting met ouders en kind. De training kan op scholen worden aangeboden in samenwerking met het CJG, of middels eigen subsidies van de school. De training wordt gegeven door 2 gecertificeerde KIES coaches.

Als scholen niet in staat zijn of niet bereid zijn te investeren in een KIES-training, dan kan De Speelboom Kindertherapie individueel of in kleine groepjes coaching geven bij kinderen, waarvan de ouders gescheiden zijn.

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. Het specifieke van KIES is dat het een preventief en laagdrempelig coaching programma is. Het is ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind / jongeren met gescheiden ouders.

KIES werkboekje 12,50

 

Begeleiding kind en gezin mbt zindelijkheidsproblemen / obstipatie training

  • Een eerste gesprek, anamnese van de problematiek mét het hele gezin.
  • Drie speltherapie sessies met kind.
  • Drie ouderbegeleiding gesprekken met ouders.
  • Een evaluatie gesprek met ouders betreffende de begeleiding van t kind.

Na ons traject kijken we samen met ouders of de begeleiding voldoende is en /of wat er verder nodig is voor ouders óf kind. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen. Aanmelding kan telefonisch of via het antwoordformulier.

Deze begeleidingsvorm is ontstaan op vraag van het TIKA Team van de poli Kindergeneeskunde Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Indien wenselijk zijn er ivm een gerichte aanpak van het gezin als systeem, oudergesprekken mogelijk met een orthopedagoge binnen Gezondheidscentrum ’t Duifje.