Begeleiding kind en gezin mbt zindelijkheidsproblemen / obstipatie training

  • Een eerste gesprek, anamnese van de problematiek mét het hele gezin.
  • Drie speltherapie sessies met kind.
  • Drie ouderbegeleiding gesprekken met ouders.
  • Een evaluatie gesprek met ouders betreffende de begeleiding van t kind.

Na ons traject kijken we samen met ouders of de begeleiding voldoende is en /of wat er verder nodig is voor ouders óf kind. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen. Aanmelding kan telefonisch of via het antwoordformulier.

Deze begeleidingsvorm is ontstaan op vraag van het TIKA Team van de poli Kindergeneeskunde Ziekenhuis Rijnstate Arnhem. Indien wenselijk zijn er ivm een gerichte aanpak van het gezin als systeem, oudergesprekken mogelijk met een orthopedagoge binnen Gezondheidscentrum ’t Duifje.